İzinsiz Fotoğraf, Video Yayınlamak ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

İzinsiz şekilde bireylerin fotoğraflanması ve herhangi bir platformda yayınlanması veya paylaşılması TCK’nın 134. maddesinde düzenlenen ‘’özel hayatın gizliliğini ihlal’’ suçunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda özel hayatın gizliliği ihlal edecek şekilde kişilerin fotoğraflanması ve herhangi bir şekilde yayınlanması nedeniyle fotoğrafı çeken veya görüntüyü kaydedenler ve yine aynı şekilde bu görüntüleri yayınlayanlar veya paylaşanlar için Türk Ceza Kanununda öngörülen hapis cezası ceza iki ila beş yıl arasındadır.


Bu sayfada paylaşılan tüm resimler basın, medya kanallarında kullanıma izin verilmiştir.